Sách tham khảo Tiếng Việt
Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm /
Tác giả CN Burke A. Cunha
Nhan đề Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm / Burke A. Cunha, MD, Macp; người dịch: Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Vũ Trung
Nhan đề khác Antibiotic esentials
Lần xuất bản Lần thứ 14
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 1197tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nhạy cảm với kháng sinh
Từ khóa tự do Thuốc dùng trong nhi khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM09752-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012617
00211
00432CEA6A2-FACF-448F-B20B-F0DBBAC93A58
005201807121556
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180712155640|znhutt
100 |aBurke A. Cunha
245 |aHướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm / |cBurke A. Cunha, MD, Macp; người dịch: Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Vũ Trung
246 |aAntibiotic esentials
250 |aLần thứ 14
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a1197tr. ; |ccm.
653 |aNhạy cảm với kháng sinh
653 |aThuốc dùng trong nhi khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM09752-61
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09752 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09753 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09754 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09755 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09756 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM09757 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM09758 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM09759 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM09760 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM09761 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment