Sách tham khảo Tiếng Việt
Thực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm :
Tác giả CN Trần Thiên Lộc
Nhan đề Thực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm : Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / Trần Thiên Lộc
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2011
Mô tả vật lý 178tr. ; cm.
Từ khóa tự do Phục hình răng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM09619-23
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012619
00211
0042A0BC37B-40C3-4027-B981-6820E4D55FE7
005201807121736
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20180712173729|znhutt
090 |aWV515|bL451T
100 |aTrần Thiên Lộc
245 |aThực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm : |bSách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / |cTrần Thiên Lộc
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2011
300 |a178tr. ; |ccm.
653 |aPhục hình răng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM09619-23
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09619 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 1
2 KM09620 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 2
3 KM09621 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 3
4 KM09622 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 4
5 KM09623 Kho mở tầng 3 WV515 L451T Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment