Sách tham khảo Tiếng Việt
Sinh lý bệnh học /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Lanh
Nhan đề Sinh lý bệnh học / Nguyễn Ngọc Lanh
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 470tr. ; cm.
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM09634-53
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012620
00211
004B812E5B0-681E-4E4C-9461-CEA4EAA96C93
005201807121741
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180712174231|znhutt
090 |aQW509|bL107S
100 |aNguyễn Ngọc Lanh
245 |aSinh lý bệnh học / |cNguyễn Ngọc Lanh
260 |aH. : |bY học, |c2016
300 |a470tr. ; |ccm.
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM09634-53
890|a20|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09634 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 1
2 KM09635 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 2
3 KM09636 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 3
4 KM09637 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 4
5 KM09638 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 5
6 KM09639 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 6
7 KM09640 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 7
8 KM09641 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 8
9 KM09642 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 9
10 KM09643 Kho mở tầng 3 QW509 L107S Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment