Sách tham khảo Tiếng Việt
Giải phẫu bệnh học :
Tác giả CN Trần Phương Hạnh
Nhan đề Giải phẫu bệnh học : Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa / Trần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung đồng chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục việt nam, 2017
Mô tả vật lý 270tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012621
00211
0041084300C-AC4A-4708-87EB-CFE3DF521B88
005201807121743
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180712174440|znhutt
090 |aQS21|bH107G
100 |aTrần Phương Hạnh
245 |aGiải phẫu bệnh học : |bDùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa / |cTrần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung đồng chủ biên
260 |aH. : |bGiáo dục việt nam, |c2017
300 |a270tr. ; |ccm.
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment