Sách tham khảo Tiếng Việt
Giải phẫu bệnh học :
Tác giả CN Trần Phương Hạnh
Nhan đề Giải phẫu bệnh học : Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa / Trần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung đồng chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục việt nam, 2017
Mô tả vật lý 270tr. ; cm.
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM09654-68
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012621
00211
0041084300C-AC4A-4708-87EB-CFE3DF521B88
005201807121743
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180712174440|znhutt
090 |aQS21|bH107G
100 |aTrần Phương Hạnh
245 |aGiải phẫu bệnh học : |bDùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa / |cTrần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung đồng chủ biên
260 |aH. : |bGiáo dục việt nam, |c2017
300 |a270tr. ; |ccm.
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM09654-68
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09654 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 1
2 KM09655 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 2
3 KM09656 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 3
4 KM09657 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 4
5 KM09658 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 5
6 KM09659 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 6
7 KM09660 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 7
8 KM09661 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 8
9 KM09662 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 9
10 KM09663 Kho mở tầng 3 QS21 H107G Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment