Luận án, luận văn
a study on communicatve activities for non- english majors in english grammer classes at vinh medical univesity (Nghiên cứu các hoạt động giao tiếp để dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Trường Đại Học Y khoa Vinh) :
Tác giả CN Nguyen Thi Thai
Tác giả TT Vinh university
Nhan đề a study on communicatve activities for non- english majors in english grammer classes at vinh medical univesity (Nghiên cứu các hoạt động giao tiếp để dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Trường Đại Học Y khoa Vinh) : Master thesis in Education
Thông tin xuất bản 2011
Mô tả vật lý 85tr. ; cm.
Từ khóa tự do luận văn thạc sỹ
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00189
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012912
00214
00447DFC17D-6409-46F7-9BE7-428777F5CA95
005201808020945
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20180802094634|zhangttp
100 |aNguyen Thi Thai
110 |aVinh university
245 |aa study on communicatve activities for non- english majors in english grammer classes at vinh medical univesity (Nghiên cứu các hoạt động giao tiếp để dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Trường Đại Học Y khoa Vinh) : |bMaster thesis in Education
260 |c2011
300 |a85tr. ; |ccm.
653 |aluận văn thạc sỹ
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00189
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00189 Kho luận văn luận án Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment