Tác giả CN NHD
Nhan đề Bệnh học nội
Mô tả vật lý 535tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012914
00211
00492B12266-D02F-4BF7-9F6E-44F774FC66C2
005201808030926
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180803092837|zhangttp
100 |aNHD
245 |aBệnh học nội
300 |a535tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment