Sách tham khảo Tiếng Việt
bệnh học nội khoa :
Tác giả CN Nguyễn Đức Công
Nhan đề bệnh học nội khoa : Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học. 2 / Nguyễn Đức Công, Hoàng Đàn, Đoàn Văn Đệ
Thông tin xuất bản H.QY, 2002
Mô tả vật lý 553tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012915
00211
0049CAB11F2-4863-491C-A983-41FEAF3DCB89
005201808030954
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20180803095622|zhangttp
100 |aNguyễn Đức Công
245 |abệnh học nội khoa : |bGiáo trình giảng dạy đại học và sau đại học. |n2 / |cNguyễn Đức Công, Hoàng Đàn, Đoàn Văn Đệ
260 |bH.QY, |c2002
300 |a553tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/benhhocnoihvqytap1/abenhhocnoihvqytap1_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment