Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học nội khoa HVQY tập 2 :
Tác giả CN Nguyễn Phú Kháng
Nhan đề Bệnh học nội khoa HVQY tập 2 : Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học. 2, tập 2 / Đoàn văn Đệ, Đỗ Thị Minh Thìn, Nguyễn Đức Công
Thông tin xuất bản H.QY, 2003
Mô tả vật lý 194tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012916
00211
00464502F82-A3E4-4EF7-86B7-5C40B1A87044
005201808031010
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20180803101216|zhangttp
100 |aNguyễn Phú Kháng
245 |aBệnh học nội khoa HVQY tập 2 : |bGiáo trình giảng dạy đại học và sau đại học. |n2, |ptập 2 / |cĐoàn văn Đệ, Đỗ Thị Minh Thìn, Nguyễn Đức Công
260 |bH.QY, |c2003
300 |a194tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/benhhocnoihvqytap2/abenhhocnoihvqytap 2_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment