Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học nội khoa.
Tác giả CN Doanh Thiêm Thuần
Nhan đề Bệnh học nội khoa. 2, tập 1
Thông tin xuất bản Y học, 2006
Mô tả vật lý 190tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012917
00211
004772617D0-039B-4ED2-B295-CBD74C0D2DC1
005201808031035
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20180803103749|zhangttp
100 |aDoanh Thiêm Thuần
245 |aBệnh học nội khoa. |n2, |ptập 1
260 |bY học, |c2006
300 |a190tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/benhhocnoikhoa1yhn/abệnhhọcnộikhoatập1dhyhn2012_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment