Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học nội khoa.
Tác giả CN Doanh Thiêm Thuần
Nhan đề Bệnh học nội khoa. 2, tập 2 / Bùi Duy Quý, Nông Minh Chức, Nông Thị Minh Tâm
Thông tin xuất bản Y học, 2006
Mô tả vật lý 136tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012918
00211
00457746025-C597-465A-B50B-56510BD986FD
005201808031040
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20180803104209|zhangttp
100 |aDoanh Thiêm Thuần
245 |aBệnh học nội khoa. |n2, |ptập 2 / |cBùi Duy Quý, Nông Minh Chức, Nông Thị Minh Tâm
260 |bY học, |c2006
300 |a136tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/benhhocnoikhoatap2ytn/abenhhocnoikhoatap2ythainguyen_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment