Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học tim mạch tập 2.
Tác giả CN Phạm Nguyễn Vinh
Nhan đề Bệnh học tim mạch tập 2. 2, tập 2 / Hoàng Trọng Kim, Nguyễn Mạnh Phan, Nguyễn Lân Việt
Thông tin xuất bản Y học, 2003
Mô tả vật lý 362tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012920
00211
00469FFFA9F-58BB-4BD5-BAA5-EFDA01FB8FA9
005201808031502
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20180803150408|zhangttp
100 |aPhạm Nguyễn Vinh
245 |aBệnh học tim mạch tập 2. |n2, |ptập 2 / |cHoàng Trọng Kim, Nguyễn Mạnh Phan, Nguyễn Lân Việt
260 |bY học, |c2003
300 |a362tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/benhhoctimmach2/abenhhoctimmach2_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment