Tác giả CN NHD
Nhan đề diều trị học
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012921
00211
004E9708C98-5EA7-4911-97FB-3532612DBA0A
005201808031617
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180803161917|zhangttp
100 |aNHD
245 |adiều trị học
300 |atr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment