Sách tham khảo Tiếng Việt
Điều trị học nội khoa,
Nhan đề Điều trị học nội khoa, toàn tập
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012922
00211
00411446C23-7CFA-4C24-B7CA-8F9583BBED71
005201808060835
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180806083756|zhangttp
245 |aĐiều trị học nội khoa, |ptoàn tập
300 |atr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/dieutrihocnoichung/adieutrihocnoichung_0001.pngthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment