Sách tham khảo Tiếng Việt
Nội khoa cơ sở :
Tác giả CN Nguyễn Phú Kháng
Nhan đề Nội khoa cơ sở : Giáo trình giảng dạy đại học. Tập 1 / Nguyễn Phú Kháng
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2004
Mô tả vật lý 283tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012923
00211
00475F00CB1-F641-4078-8168-94CC2A562063
005201808060838
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20180806083944|zhangttp
100 |aNguyễn Phú Kháng
245 |aNội khoa cơ sở : |bGiáo trình giảng dạy đại học. |nTập 1 / |cNguyễn Phú Kháng
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2004
300 |a283tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment