Sách tham khảo Tiếng Việt
Nội khoa cơ sở.
Tác giả CN Nguyễn Phú Kháng
Nhan đề Nội khoa cơ sở. Tập 2 / Nguyễn Phú Kháng
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2004
Mô tả vật lý 276tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012924
00211
004EBC01701-8070-4998-AF98-C5D3B2E8539B
005201808060841
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20180806084257|zhangttp
100 |aNguyễn Phú Kháng
245 |aNội khoa cơ sở. |nTập 2 / |cNguyễn Phú Kháng
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2004
300 |a276tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment