Sách tham khảo Tiếng Việt
Giáo trình nội khoa cơ sở /
Tác giả CN Nguyễn Trọng Hiếu
Nhan đề Giáo trình nội khoa cơ sở / Nguyễn Trọng Hiếu
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 236tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012925
00211
004E465C7F6-7833-4E0B-A068-865BBF5D897E
005201808060852
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20180806085340|zhangttp
100 |aNguyễn Trọng Hiếu
245 |aGiáo trình nội khoa cơ sở / |cNguyễn Trọng Hiếu
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2011
300 |a236tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment