Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh nội tiết chuyển hóa:
Tác giả CN Đỗ Trung Quân
Nhan đề Bệnh nội tiết chuyển hóa: Dùng cho bác Sĩ và học viên sau Đại học / Đỗ Trung Quân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý 312tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012928
00211
004AE9CC109-4ACB-489C-8C53-57BA5AE29545
005201808060918
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180806091937|bhangttp|c20180806091752|dhangttp|y20180806091605|zhangttp
100 |aĐỗ Trung Quân
245 |aBệnh nội tiết chuyển hóa: |bDùng cho bác Sĩ và học viên sau Đại học / |cĐỗ Trung Quân
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam
300 |a312tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment