Sách tham khảo Tiếng Việt
Từ đau lưng đến thấp khớp.
Tác giả CN Dr Philippstora
Nhan đề Từ đau lưng đến thấp khớp. 1
Thông tin xuất bản Y học
Mô tả vật lý 256tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012929
00211
00482D093C3-E467-40C7-BE65-A3C104A19425
005201808060927
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20180806092911|zhangttp
100 |aDr Philippstora
245 |aTừ đau lưng đến thấp khớp. |n1
260 |bY học
300 |a256tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/noikhoa/tudaulungdenthapkhop2017/1375_từ đau lưng đến thấp khớp (nxb y học 2002) - philippe stora, 255 trang_0001.pngthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment