Sách tham khảo Tiếng Việt
Đái tháo đường và điều trị /
Tác giả CN Đỗ Trung Quân
Tác giả TT Bộ môn nội - ĐH Y Hà Nội
Nhan đề Đái tháo đường và điều trị / Đỗ Trung Quân
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2007
Mô tả vật lý 534tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012930
00211
0044BE34AB9-E3A4-4A10-9919-746AD6A47001
005201808061605
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20180806160600|zhangttp
100 |aĐỗ Trung Quân
110 |aBộ môn nội - ĐH Y Hà Nội
245 |aĐái tháo đường và điều trị / |cĐỗ Trung Quân
260 |aH. : |bY học, |c2007
300 |a534tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment