Sách tham khảo Tiếng Việt
Phân tích dữ liệu với R hỏi và đáp /
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Phân tích dữ liệu với R hỏi và đáp / Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản TP.HCM : NXB. Tổng hợp thành phố HCM, 2018
Mô tả vật lý 401tr. : Biểu đồ minh họa ; 18x25cm.
Tùng thư Bác sĩ đa khoa
Tóm tắt Cuốn sách sẽ giúp bạn lựa chọn các phương pháo thích hợp cho phân tích dữ liệu và giúp cho các bạn biến dữ liệu thành thông tin có ích
Từ khóa tự do Mô tả dữ liệu
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM14529-43
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013088
00211
0048947D7A7-C2BD-448B-8C6B-ED99A36404AC
005201908121515
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190812151520|bnhutt|y20190809161711|zanhntt
090 |aW20.5|bT502P
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aPhân tích dữ liệu với R hỏi và đáp / |cNguyễn Văn Tuấn
250 |aTái bản
260 |aTP.HCM : |bNXB. Tổng hợp thành phố HCM, |c2018
300 |a401tr. : |bBiểu đồ minh họa ; |c18x25cm.
490 |aBác sĩ đa khoa
520 |aCuốn sách sẽ giúp bạn lựa chọn các phương pháo thích hợp cho phân tích dữ liệu và giúp cho các bạn biến dữ liệu thành thông tin có ích
653 |aMô tả dữ liệu
653 |aNghiên cứu khoa học
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM14529-43
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/phantichdulieurhoivadapbiahop.jpgthumbimage.jpg
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14529 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 1
2 KM14530 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 2
3 KM14531 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 3
4 KM14532 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 4
5 KM14533 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 5
6 KM14534 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 6
7 KM14535 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 7
8 KM14536 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 8
9 KM14537 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 9
10 KM14538 Kho mở tầng 3 W20.5 T502P Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment