Sách tham khảo Tiếng Việt
Hướng dẫn quốc gia xử trí hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính /
Tác giả CN Nguyễn Hải Anh
Tác giả TT Hội lao và bệnh phổi Việt Nam
Nhan đề Hướng dẫn quốc gia xử trí hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính / Nguyễn Hải Anh, Lê Khắc Bảo, Vũ Văn Giáp...
Nhan đề khác Vietnam guideline for asthma and chronic obdtructive pulmonary disease management
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2015
Mô tả vật lý 356tr. ; 16x24cm.
Tùng thư Tủ sách chuyên môn của người thầy thuốc
Tùng thư Bác sĩ đa khoa
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp cho các thầy thuốc chuyên khoa và đa khoa những kiến thức cập nhật, hiện đại biện pháp kiểm soát phù hợp tại cơ sở y tế nhằm giảm nhanh, giảm bền vững ảnh hưởng có hại của hai bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cộng đồng.
Từ khóa tự do Hen
Từ khóa tự do Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM14550-64
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013090
00211
0045BB777C8-2351-4474-87DB-6BC169DA08AC
005201908121031
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|c220.000đ
039|y20190812103132|znhutt
090 |aWF550|bA107H
100 |aNguyễn Hải Anh
110 |aHội lao và bệnh phổi Việt Nam
245 |aHướng dẫn quốc gia xử trí hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính / |cNguyễn Hải Anh, Lê Khắc Bảo, Vũ Văn Giáp...
246 |aVietnam guideline for asthma and chronic obdtructive pulmonary disease management
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2015
300 |a356tr. ; |c16x24cm.
490 |aTủ sách chuyên môn của người thầy thuốc
490|aBác sĩ đa khoa
520 |aCuốn sách cung cấp cho các thầy thuốc chuyên khoa và đa khoa những kiến thức cập nhật, hiện đại biện pháp kiểm soát phù hợp tại cơ sở y tế nhằm giảm nhanh, giảm bền vững ảnh hưởng có hại của hai bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cộng đồng.
653 |aHen
653 |aBệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM14550-64
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/huongdanquocgiaxutrihenvabenhphoitacnghenmantinhthumbimage.jpg
890|a15|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14550 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 1
2 KM14551 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 2
3 KM14552 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 3
4 KM14553 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 4
5 KM14554 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 5
6 KM14555 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 6
7 KM14556 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 7
8 KM14557 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 8
9 KM14558 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 9
10 KM14559 Kho mở tầng 3 WF550 A107H Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment