Sách tham khảo Tiếng Việt
Từ nghiên cứu đến công bố lỹ năng mềm cho nhà khoa học /
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Từ nghiên cứu đến công bố lỹ năng mềm cho nhà khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tư
Thông tin xuất bản TP. HCM : NXB tổng hợp TP. HCM, 2018
Mô tả vật lý 551tr. ; 15x23cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm các phần: Cách viết bài báo khoa học; Cách trình bày báo cáo; Kỹ năng khác
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM14565-79
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013091
00211
0047B1C03AD-107A-4564-A22D-4122CB9631E7
005201908121507
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020|c190.000đ
039|a20190812150718|bnhutt|y20190812104752|znhutt
090 |aW20.5|bT502T
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aTừ nghiên cứu đến công bố lỹ năng mềm cho nhà khoa học / |cNguyễn Văn Tuấn
250 |aTái bản lần thứ tư
260 |aTP. HCM : |bNXB tổng hợp TP. HCM, |c2018
300 |a551tr. ; |c15x23cm.
520 |aCuốn sách gồm các phần: Cách viết bài báo khoa học; Cách trình bày báo cáo; Kỹ năng khác
653 |aNghiên cứu khoa học
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM14565-79
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/tunghiencuudencongbokynammemchonhakhoahoctaiban2016thumbimage.jpg
890|a15|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14565 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 1
2 KM14566 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 2
3 KM14567 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 3
4 KM14568 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 4
5 KM14569 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 5
6 KM14570 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 6
7 KM14571 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 7
8 KM14572 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 8
9 KM14573 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 9
10 KM14574 Kho mở tầng 3 W20.5 T502T Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment