Tác giả CN Bùi Mỹ Hạnh
Nhan đề Mô học / Bùi Mỹ Hạnh, Trịnh Bình
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 783tr. : Hình ảnh màu minh họa ; 21,5x27,5cm.
Tùng thư Bác sĩ đa khoa
Tùng thư Sau đại học
Tùng thư Bác sĩ y học dự phòng
Tóm tắt Đây là cuốn Atlas Mô học đầu tiên ở Việt Nam có phần lý thuyết cơ bản đi kèm với hình ảnh và câu hỏi trắc nghiệm. Phần lý thuyết liên quan đến các nội dung về Sinh lý học, Hóa sinh học và Sinh học phân tử được trình bày cô đọng, hệ thống và cập nhật, kèm theo là những biểu hiện lâm sàng. Nội dung phần hình và ảnh (Atlas) được thể hiện bằng hình vẽ, ảnh vi thể và siêu vi thể mầu và đen trắng, có chú thích chi tiết.
Từ khóa tự do Atlas mô học
Từ khóa tự do Hình ảnh vi thể
Từ khóa tự do Tế bào học
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(12): KM15156-67
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013092
00211
004FDE51FED-9536-428F-90CF-E76ED456DC6D
005201908150823
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|a9786046618164|c550.000đ
039|a20190815082317|bnhutt|y20190815082255|znhutt
090 |aQS504|bH107M
100 |aBùi Mỹ Hạnh
245 |aMô học / |cBùi Mỹ Hạnh, Trịnh Bình
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a783tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |c21,5x27,5cm.
490 |aBác sĩ đa khoa
490|aSau đại học
490|aBác sĩ y học dự phòng
520 |aĐây là cuốn Atlas Mô học đầu tiên ở Việt Nam có phần lý thuyết cơ bản đi kèm với hình ảnh và câu hỏi trắc nghiệm. Phần lý thuyết liên quan đến các nội dung về Sinh lý học, Hóa sinh học và Sinh học phân tử được trình bày cô đọng, hệ thống và cập nhật, kèm theo là những biểu hiện lâm sàng. Nội dung phần hình và ảnh (Atlas) được thể hiện bằng hình vẽ, ảnh vi thể và siêu vi thể mầu và đen trắng, có chú thích chi tiết.
653 |aAtlas mô học
653 |aHình ảnh vi thể
653 |aTế bào học
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(12): KM15156-67
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/mohoc_myhanhthumbimage.jpg
890|a12|b74
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15156 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 1
2 KM15157 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 2
3 KM15158 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 3
4 KM15159 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 4
5 KM15160 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 5
6 KM15161 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 6
7 KM15162 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 7
8 KM15163 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 8
9 KM15164 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 9
10 KM15165 Kho mở tầng 3 QS504 H107M Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment