Sách tham khảo Tiếng Việt
Phẫu thuật thực hành trong răng hàm mặt :
Tác giả CN Nguyễn Phú Thắng
Nhan đề Phẫu thuật thực hành trong răng hàm mặt : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Nguyễn Phú Thắng, Đặng Triệu Hùng
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2017
Mô tả vật lý 143tr. : Hình ảnh màu minh họa ; 19x27cm.
Tùng thư Bác sĩ răng hàm mặt
Tóm tắt Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản trong nhiều lĩnh vực như: các nguyên tắc trong phẫu thuật miệng và phẫu thuật hàm mặt, dụng cụ trang thiết bị thực hành trong phẫu thuật Răng Hàm Mặt, kỹ thuật khâu quan trọng, đường vào trong phẫu thuật hàm mặt....
Từ khóa tự do Phẫu thuật miệng
Từ khóa tự do Phẫu thuật hàm mặt
Từ khóa tự do phẫu thuật thực hành
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(12): KM15168-79
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013093
00211
004C4D97F3D-E922-4618-A10A-6A10BE246A77
005201908150943
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020|c150.000đ
039|y20190815094350|znhutt
090 |aWU600|bTH116P
100 |aNguyễn Phú Thắng
245 |aPhẫu thuật thực hành trong răng hàm mặt : |bDùng cho sinh viên răng hàm mặt / |cNguyễn Phú Thắng, Đặng Triệu Hùng
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2017
300 |a143tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |c19x27cm.
490 |aBác sĩ răng hàm mặt
520 |aCuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản trong nhiều lĩnh vực như: các nguyên tắc trong phẫu thuật miệng và phẫu thuật hàm mặt, dụng cụ trang thiết bị thực hành trong phẫu thuật Răng Hàm Mặt, kỹ thuật khâu quan trọng, đường vào trong phẫu thuật hàm mặt....
653 |aPhẫu thuật miệng
653 |aPhẫu thuật hàm mặt
653 |aphẫu thuật thực hành
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(12): KM15168-79
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/phauthuatthuchanhtrongrhmthumbimage.jpg
890|a12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15168 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 1
2 KM15169 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 2
3 KM15170 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 3
4 KM15171 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 4
5 KM15172 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 5
6 KM15173 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 6
7 KM15174 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 7
8 KM15175 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 8
9 KM15176 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 9
10 KM15177 Kho mở tầng 3 WU600 TH116P Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment