Sách tham khảo Tiếng Việt
Giải phẫu răng :
Tác giả CN Hoàng Tử Hùng
Nhan đề Giải phẫu răng : Giải phẫu ứng dụng trong nha khoa: Bộ răng trong bối cảnh sinh học: Thực hành giải phẫu răng / Hoàng Tử Hùng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản TP. HCM : NXB. Y học, 2017
Mô tả vật lý 419tr. : Hình ảnh minh họa ; 19x27cm.
Tùng thư Bác sĩ đa khoa
Tùng thư Bác sĩ Răng Hàm Mặt
Tóm tắt Cuốn "Giải phẫu răng" này là một phần của bộ sách về nha khoa cơ sở, có mục tiêu trước hết là làm tài liệu để soạn bài giảng và làm tài liệu học tập cho sinh viên, học sinh trung học và học viên sau đại học chuyên ngành răng hàm mặt
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Mô tả răng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15213-22
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013095
00211
0048CB5A636-FE94-4F1E-B5CA-1CB942960637
005201908151514
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020|c120.000đ
039|y20190815151355|znhutt
090 |aWU101|bH513G
100 |aHoàng Tử Hùng
245 |aGiải phẫu răng : |bGiải phẫu ứng dụng trong nha khoa: Bộ răng trong bối cảnh sinh học: Thực hành giải phẫu răng / |cHoàng Tử Hùng
250 |aTái bản lần thứ ba có sửa chữa bổ sung
260 |aTP. HCM : |bNXB. Y học, |c2017
300 |a419tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c19x27cm.
490 |aBác sĩ đa khoa
490|aBác sĩ Răng Hàm Mặt
520 |aCuốn "Giải phẫu răng" này là một phần của bộ sách về nha khoa cơ sở, có mục tiêu trước hết là làm tài liệu để soạn bài giảng và làm tài liệu học tập cho sinh viên, học sinh trung học và học viên sau đại học chuyên ngành răng hàm mặt
653 |aRăng hàm mặt
653 |aMô tả răng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15213-22
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/gprangthumbimage.jpg
890|a10|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15216 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 4
2 KM15217 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 5
3 KM15218 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 6
4 KM15219 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 7
5 KM15220 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 8
6 KM15221 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 9
7 KM15222 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 10
8 KM15213 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 1
9 KM15214 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 2
10 KM15215 Kho mở tầng 3 WU101 H513G Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment