Sách tham khảo Tiếng Việt
Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh /
Tác giả CN Lương Ngọc Khuê
Tác giả TT Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng - Hội điều dưỡng Việt Nam
Nhan đề Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh / Lương Ngọc Khuê, Phạm Đức Mục, Lê Thị Anh Thư...
Nhan đề khác Chương trình và tài liệu đào tạo phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh
Thông tin xuất bản H., 2011
Mô tả vật lý 76tr. ; 19x27cm.
Từ khóa tự do Các bệnh nhiễm khuẩn
Từ khóa tự do Vệ sinh
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn bệnh viện
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15238-47
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013097
00211
004AE43EFD4-EB90-471F-8E78-D0579257F4CC
005201908151557
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190815155725|znhutt
090 |aWX167|bKH507H
100 |aLương Ngọc Khuê
110 |aTrung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng - Hội điều dưỡng Việt Nam
245 |aHướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh / |cLương Ngọc Khuê, Phạm Đức Mục, Lê Thị Anh Thư...
246 |aChương trình và tài liệu đào tạo phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh
260 |aH., |c2011
300 |a76tr. ; |c19x27cm.
653 |aCác bệnh nhiễm khuẩn
653 |aVệ sinh
653 |aNhiễm khuẩn bệnh viện
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15238-47
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/hdphongnguachuantrongcaccosokhamchuabenhthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15238 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 1
2 KM15239 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 2
3 KM15240 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 3
4 KM15241 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 4
5 KM15242 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 5
6 KM15243 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 6
7 KM15244 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 7
8 KM15245 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 8
9 KM15246 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 9
10 KM15247 Kho mở tầng 3 WX167 KH507H Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment