Sách tham khảo Tiếng Việt
Mims Pharmacy phatient counselling guide :
Tác giả TT Hội dược học Việt Nam
Nhan đề Mims Pharmacy phatient counselling guide : Ấn phẩm khoa học định kỳ chuyên đề Nhà Thuốc Thực Hành / Hội dược học Việt Nam
Lần xuất bản Ấn bản lần 17
Thông tin xuất bản [2018]
Mô tả vật lý 126tr. : Hình ảnh màu minh họa ; cm.
Tóm tắt Ấn phẩm định kỳ chuyên đề Nhà thuốc thực hành (Mims pharmacy) là một trong những tài liệu hữu ích cung cấp cho các dược sĩ và những người hoạt động trong hệ thống bán lẻ dược phẩm những kiến thức cơ bản để xử lý các tình huống thông thường về sức khỏe và hướng dẫn khách hàng sử dụng thuốc đúng đắn.
Từ khóa tự do Hiệu thuốc tây
Từ khóa tự do Thực hành nhà thuốc
Từ khóa tự do Nhà Thuốc
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM15288-307
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013100
00211
0040E0C96AB-E268-4990-8AEE-D8392F16041B
005201908191452
008081223s[201 vm| vie
0091 0
039|y20190819145237|znhutt
090 |aQV737
110 |aHội dược học Việt Nam
245 |aMims Pharmacy phatient counselling guide : |bẤn phẩm khoa học định kỳ chuyên đề Nhà Thuốc Thực Hành / |cHội dược học Việt Nam
250 |aẤn bản lần 17
260 |c[2018]
300 |a126tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |ccm.
520 |aẤn phẩm định kỳ chuyên đề Nhà thuốc thực hành (Mims pharmacy) là một trong những tài liệu hữu ích cung cấp cho các dược sĩ và những người hoạt động trong hệ thống bán lẻ dược phẩm những kiến thức cơ bản để xử lý các tình huống thông thường về sức khỏe và hướng dẫn khách hàng sử dụng thuốc đúng đắn.
653 |aHiệu thuốc tây
653 |aThực hành nhà thuốc
653 |aNhà Thuốc
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM15288-307
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/mimspharmacy2017_2018thumbimage.jpg
890|a20|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15288 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 1
2 KM15289 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 2
3 KM15290 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 3
4 KM15291 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 4
5 KM15292 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 5
6 KM15293 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 6
7 KM15294 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 7
8 KM15295 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 8
9 KM15296 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 9
10 KM15297 Kho mở tầng 3 QV737 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment