Sách tham khảo Tiếng Việt
Atlas giải phẫu người /
Tác giả CN Frank H. Netter
Nhan đề Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
Nhan đề khác Atlas of Hunman Anatomy
Lần xuất bản In lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2018
Mô tả vật lý 642tr. ; 22x29cm.
Tùng thư Atlas
Tóm tắt Atlas of Human Anatomy của Netter cung cấp các bản mô tả về cơ thể con người bằng các chi tiết rõ ràng dễ hiểu, tất cả đều dựa trên phối cảnh của bác sĩ lâm sàng...
Từ khóa tự do Giải phẫu người
Từ khóa tự do Cơ thể người
Từ khóa tự do Anatomy
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(8): KM15398-405
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013107
00211
00479D5373F-A471-4A43-85E7-9385078C57B4
005201910031534
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191003153422|bnhutt|c20191003151232|dnhutt|y20191003151131|znhutt
090 |aQS17|bF8281A
100 |aFrank H. Netter
245 |aAtlas giải phẫu người / |cFrank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
246 |aAtlas of Hunman Anatomy
250 |aIn lần thứ 4
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2018
300 |a642tr. ; |c22x29cm.
490 |aAtlas
520 |aAtlas of Human Anatomy của Netter cung cấp các bản mô tả về cơ thể con người bằng các chi tiết rõ ràng dễ hiểu, tất cả đều dựa trên phối cảnh của bác sĩ lâm sàng...
653 |aGiải phẫu người
653 |aCơ thể người
653 |aAnatomy
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(8): KM15398-405
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/atlas2018thumbimage.jpg
890|a8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15398 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 1
2 KM15399 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 2
3 KM15400 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 3
4 KM15401 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 4
5 KM15402 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 5
6 KM15403 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 6
7 KM15404 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 7
8 KM15405 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment