Sách tham khảo Tiếng Việt
Giáo trình triết học Mác - Lênin :
Tác giả CN Phạm Văn Đức
Tác giả TT Bộ giáo dục và đào tạo
Nhan đề Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dùng trong các trường đại học không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức
Thông tin xuất bản H., 2019
Mô tả vật lý 225tr. ; cm.
Từ khóa tự do triết học Mac lênin
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15931-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013174
00211
004DCB010E6-0200-4464-A184-92C1E47B1DB4
005202012070913
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201207091355|zhangttp
100 |aPhạm Văn Đức
110 |aBộ giáo dục và đào tạo
245 |aGiáo trình triết học Mác - Lênin : |bDùng trong các trường đại học không chuyên lý luận chính trị / |cPhạm Văn Đức
260 |aH., |c2019
300 |a225tr. ; |ccm.
653 |atriết học Mac lênin
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15931-40
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15931 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM15932 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM15933 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM15934 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM15935 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM15936 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM15937 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM15938 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM15939 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM15940 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment