Sách tham khảo Tiếng Việt
Bệnh học Ngoại khoa :
Tác giả CN Bộ môn xét nghiệm
Tác giả TT Trường ĐH Y Khoa vinh
Nhan đề Bệnh học Ngoại khoa : Dùng đào tạo đại học xét nghiệm
Thông tin xuất bản V., 2018
Mô tả vật lý 110tr. ; cm.
Từ khóa tự do bệnh học ngoại
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15941-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013175
00211
004708E012A-5A37-4723-86DC-290136101DAD
005202012070923
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20201207092303|zhangttp
100 |aBộ môn xét nghiệm
110 |aTrường ĐH Y Khoa vinh
245 |aBệnh học Ngoại khoa : |bDùng đào tạo đại học xét nghiệm
260 |aV., |c2018
300 |a110tr. ; |ccm.
653 |abệnh học ngoại
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15941-50
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15941 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM15942 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM15943 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM15944 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM15945 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM15946 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM15947 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM15948 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM15949 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM15950 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment