Sách tham khảo Tiếng Việt
Quy chế bệnh viện /
Tác giả CN Nguyễn Văn Cừ
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Quy chế bệnh viện / Nguyễn Văn Cừ
Thông tin xuất bản H., 1997
Mô tả vật lý 228tr. ; cm.
Từ khóa tự do bệnh viện
Từ khóa tự do quy chế
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15951-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013176
00211
004C51613EE-D50E-4BEB-B722-5B66D131F2F2
005202012070929
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|y20201207092935|zhangttp
100 |aNguyễn Văn Cừ
110 |aBộ Y Tế
245 |aQuy chế bệnh viện / |cNguyễn Văn Cừ
260 |aH., |c1997
300 |a228tr. ; |ccm.
653 |abệnh viện
653 |aquy chế
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15951-60
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15951 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM15952 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM15953 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM15954 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM15955 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM15956 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM15957 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM15958 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM15959 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM15960 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment