Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài gảng nhãn khoa :
Tác giả CN Trịnh Thị Hà
Tác giả TT Trường ĐH Y khoa Vinh
Nhan đề Bài gảng nhãn khoa : đào tạo bác sỹ đa khoa / Trịnh Thị Hà
Thông tin xuất bản V., 2015
Mô tả vật lý 84tr. ; cm.
Từ khóa tự do nhãn khoa
Từ khóa tự do mắt
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15961-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013177
00211
004ED9DDDB7-45EE-411F-9437-ABD6F64DEE36
005202012070951
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20201207095117|zhangttp
100 |aTrịnh Thị Hà
110 |aTrường ĐH Y khoa Vinh
245 |aBài gảng nhãn khoa : |bđào tạo bác sỹ đa khoa / |cTrịnh Thị Hà
260 |aV., |c2015
300 |a84tr. ; |ccm.
653 |anhãn khoa
653 |amắt
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15961-70
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15961 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM15962 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM15963 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM15964 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM15965 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM15966 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM15967 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM15968 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM15969 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM15970 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment