Sách tham khảo Tiếng Việt
Giáo trình phát triển điều dưỡng chuyên nghiệp :
Tác giả CN Trần Thị Tuấn
Tác giả TT Trường ĐH y khoa Vinh
Nhan đề Giáo trình phát triển điều dưỡng chuyên nghiệp : đào tạo đại học điều dưỡng / Trần Thị Tuấn
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do điều dưỡng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15971-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013178
00211
00460EC27A1-BAAA-4140-85EB-2F98D983E9C6
005202012071006
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201207100638|zhangttp
100 |aTrần Thị Tuấn
110 |aTrường ĐH y khoa Vinh
245 |aGiáo trình phát triển điều dưỡng chuyên nghiệp : |bđào tạo đại học điều dưỡng / |cTrần Thị Tuấn
300 |atr. ; |ccm.
653 |ađiều dưỡng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15971-80
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15971 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM15972 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM15973 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM15974 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM15975 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM15976 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM15977 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM15978 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM15979 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM15980 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment