Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng huyết học :
Tác giả CN Mộ môn huyết học
Tác giả TT trường ĐH Y khoa Vinh
Nhan đề Bài giảng huyết học : đào tạo cử nhân xét nghiệm
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 118tr. ; cm.
Từ khóa tự do huyết học
Từ khóa tự do tế bào
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15981-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013179
00211
0049408FEE1-B0FE-4979-BF7D-E500D69ADAB8
005202012071013
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201207101330|zhangttp
100 |aMộ môn huyết học
110 |atrường ĐH Y khoa Vinh
245 |aBài giảng huyết học : |bđào tạo cử nhân xét nghiệm
260 |c2019
300 |a118tr. ; |ccm.
653 |ahuyết học
653 |atế bào
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15981-90
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15981 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM15982 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM15983 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM15984 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM15985 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM15986 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM15987 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM15988 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM15989 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM15990 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment