Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng Huyết học đông máu :
Tác giả CN Bộ môn huyết học
Tác giả TT trường ĐH y khoa Vinh
Nhan đề Bài giảng Huyết học đông máu : đào tạo cử nhân xét nghiệm
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 96tr. ; cm.
Từ khóa tự do huyết học
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15991-6000
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013180
00211
004213B894E-91DD-4C07-BFE1-B106FA3E7CA1
005202012071016
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201207101608|zhangttp
100 |aBộ môn huyết học
110 |atrường ĐH y khoa Vinh
245 |aBài giảng Huyết học đông máu : |bđào tạo cử nhân xét nghiệm
260 |c2019
300 |a96tr. ; |ccm.
653 |ahuyết học
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15991-6000
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15991 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM15992 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM15993 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM15994 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM15995 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM15996 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM15997 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM15998 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM15999 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16000 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment