Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe :
Tác giả CN Bộ môn tổ chức quản lý y tế
Tác giả TT Trường ĐH y khoa Vinh
Nhan đề Bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe : dùng đào tạo đại học
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 85tr. ; cm.
Từ khóa tự do giáo dục sức khỏe
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16001-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013181
00211
004C316E048-C8CE-465B-8ACC-B43D2E5BCDB5
005202012071018
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201207101856|zhangttp
100 |aBộ môn tổ chức quản lý y tế
110 |aTrường ĐH y khoa Vinh
245 |aBài giảng truyền thông giáo dục sức khỏe : |bdùng đào tạo đại học
260 |c2020
300 |a85tr. ; |ccm.
653 |agiáo dục sức khỏe
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16001-10
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16001 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16002 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16003 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16004 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16005 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16006 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16007 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16008 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16009 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16010 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment