Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng y học gia đình
Tác giả CN Khoa Y tế công cộng
Nhan đề Bài giảng y học gia đình
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 52tr. ; cm.
Từ khóa tự do Y học gia đình
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16021-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013183
00211
004D340854A-33DC-4E25-89D5-0FB876AF6E4D
005202012071024
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20201207102433|zhangttp
100 |aKhoa Y tế công cộng
245 |aBài giảng y học gia đình
260 |c2017
300 |a52tr. ; |ccm.
653 |aY học gia đình
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16021-30
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16021 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16022 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16023 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16024 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16025 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16026 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16027 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16028 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16029 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16030 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment