Sách tham khảo Tiếng Việt
Điều dưỡng ngoại 1
Tác giả CN Bộ môn ngoại
Tác giả TT Trường ĐH Y khoa Vinh
Nhan đề Điều dưỡng ngoại 1
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 250tr. ; cm.
Từ khóa tự do điều dưỡng ngoại
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16031-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013184
00211
004FC21B93E-A0C2-4ACC-BE7C-8D93C262B3F5
005202012071027
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20201207102726|zhangttp
100 |aBộ môn ngoại
110 |aTrường ĐH Y khoa Vinh
245 |aĐiều dưỡng ngoại 1
260 |c2018
300 |a250tr. ; |ccm.
653 |ađiều dưỡng ngoại
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16031-40
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16031 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16032 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16033 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16034 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16035 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16036 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16037 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16038 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16039 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16040 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment