Sách tham khảo Tiếng Việt
Tâm lý học y đức
Tác giả CN Khoa Y tế công cộng
Nhan đề Tâm lý học y đức
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 67tr. ; cm.
Từ khóa tự do y đức
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16041-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013185
00211
00413C7D07B-B811-4A3E-9444-EDDF9AB9D82E
005202012071031
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201207103130|zhangttp
100 |aKhoa Y tế công cộng
245 |aTâm lý học y đức
260 |c2019
300 |a67tr. ; |ccm.
653 |ay đức
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16041-50
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16041 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16042 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16043 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16044 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16045 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16046 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16047 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16048 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16049 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16050 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment