Sách tham khảo Tiếng Việt
Truyền thông sức khỏe và tiếp thị xã hội
Tác giả CN Trường ĐH Y tế công cộng
Nhan đề Truyền thông sức khỏe và tiếp thị xã hội
Mô tả vật lý 168tr. ; cm.
Từ khóa tự do tiếp thị xã hội
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16051-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013186
00211
004F472EF04-B018-4C9A-9DBF-A347C86CCACE
005202012071033
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201207103358|zhangttp
100 |aTrường ĐH Y tế công cộng
245 |aTruyền thông sức khỏe và tiếp thị xã hội
300 |a168tr. ; |ccm.
653 |atiếp thị xã hội
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16051-60
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16051 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16052 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16053 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16054 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16055 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16056 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16057 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16058 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16059 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16060 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment