Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng Y học cổ truyền :
Tác giả CN Bộ môn Y học cổ truyền
Nhan đề Bài giảng Y học cổ truyền : đào tạo cử nhân điều dưỡng
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 143tr. ; cm.
Từ khóa tự do y học cổ truyền
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16061-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013187
00211
0048D417A69-C32A-4C0A-91B6-4304A832DBE8
005202012071041
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20201207104123|zhangttp
100 |aBộ môn Y học cổ truyền
245 |aBài giảng Y học cổ truyền : |bđào tạo cử nhân điều dưỡng
260 |c2017
300 |a143tr. ; |ccm.
653 |ay học cổ truyền
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16061-70
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16061 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16062 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16063 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16064 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16065 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16066 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16067 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16068 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16069 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16070 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment