Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng dịch tễ học
Tác giả CN Khoa Y tế công cộng
Nhan đề Bài giảng dịch tễ học
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 140tr. ; cm.
Từ khóa tự do dịch tễ
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16071-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013188
00211
00497BC13EB-0D1C-474E-A85C-8608CA57D011
005202012071043
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20201207104321|zhangttp
100 |aKhoa Y tế công cộng
245 |aBài giảng dịch tễ học
260 |c2018
300 |a140tr. ; |ccm.
653 |adịch tễ
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16071-80
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16071 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16072 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16073 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16074 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16075 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16076 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16077 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16078 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16079 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16080 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment