Sách ngoại văn
Basic and Clinical Pharm /
Tác giả CN Bertram Katzung
Nhan đề Basic and Clinical Pharm / Bertram Katzung
Lần xuất bản 14th
Thông tin xuất bản Lange, 2017
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Basic
Từ khóa tự do Clinical
Từ khóa tự do Pharm
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013193
00212
0049A9AB0B7-2683-4497-B551-1CAE5BE3DD70
005202012071528
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20201207152823|zanhntt
100 |aBertram Katzung
245 |aBasic and Clinical Pharm / |cBertram Katzung
250 |a14th
260 |bLange, |c2017
300 |atr. ; |ccm.
653 |aBasic
653 |aClinical
653 |aPharm
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment