Sách tham khảo Tiếng Việt
WO18 H556B
Bệnh học ngoại khoa tiết niệu - nhi :
NLM WO18
Tác giả CN Đoàn Quốc Hưng
Tác giả TT Bộ môn ngoại - Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Bệnh học ngoại khoa tiết niệu - nhi : Dùng đào tạo sau đại học / Đoàn Quốc Hưng, Hoàng Long, Nguyễn Việt Hoa đồng chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 531tr. ; 19x27cm.
Từ khóa tự do Bệnh học ngoại khoa
Từ khóa tự do Tiết niệu
Từ khóa tự do Ngoại khoa
Từ khóa tự do Nhi khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(32): KM15738-69
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013420
00211
004CECF5423-8A9E-4503-9468-6CAB249DA663
005202204290907
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220429090720|bnhutt|c20220429085921|dnhutt|y20220429084127|znhutt
060 |aWO18|bH556B
100 |aĐoàn Quốc Hưng
110 |aBộ môn ngoại - Đại học Y Hà Nội
245 |aBệnh học ngoại khoa tiết niệu - nhi : |bDùng đào tạo sau đại học / |cĐoàn Quốc Hưng, Hoàng Long, Nguyễn Việt Hoa đồng chủ biên
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a531tr. ; |c19x27cm.
653 |aBệnh học ngoại khoa
653 |aTiết niệu
653 |aNgoại khoa
653|aNhi khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(32): KM15738-69
890|a32|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15740 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 3
2 KM15741 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 4
3 KM15742 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 5
4 KM15743 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 6
5 KM15744 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 7
6 KM15745 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 8
7 KM15746 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 9
8 KM15747 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 10
9 KM15748 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 11
10 KM15749 Kho mở tầng 3 WO18 H556B Sách tham khảo 12
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment