Giáo trìnhĐại học Dược
QD146 Ph557H
Hóa đại cương - vô cơ :
Tác giả CN Lê Thành Phước
Tác giả TT Trường Đại học Dược Hà Nội
Nhan đề Hóa đại cương - vô cơ : Sách đào tạo dược sĩ đại học. Lê Thành Phước chủ biênTập 1, Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 335tr. ; 19x27cm.
Từ khóa tự do Cấu tạo chất
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Hóa vô cơ
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM15780-4
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013423
002136
0049E24A05D-E877-4845-8CB8-BBB65EACB228
005202205061551
008040320u2015\\\\xx\\\\\\\\\\\\000\0\eng\d
0091 0
039|y20220506155155|znhutt
060 |aQD146|bPh557H
1001 |aLê Thành Phước
110 |aTrường Đại học Dược Hà Nội
24510|aHóa đại cương - vô cơ : |bSách đào tạo dược sĩ đại học. |nTập 1, |pCấu tạo chất và nhiệt động hóa học / |cLê Thành Phước chủ biên
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a335tr. ; |c19x27cm.
653 |aCấu tạo chất
653 |aHóa học
653 |aHóa vô cơ
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM15780-4
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15780 Kho mở tầng 3 QD146 Ph557H Sách tham khảo 1
2 KM15781 Kho mở tầng 3 QD146 Ph557H Sách tham khảo 2
3 KM15782 Kho mở tầng 3 QD146 Ph557H Sách tham khảo 3
4 KM15783 Kho mở tầng 3 QD146 Ph557H Sách tham khảo 4
5 KM15784 Kho mở tầng 3 QD146 Ph557H Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment