Giáo trìnhSau đại học
WB320 Ch125P
Phục hồi chức năng :
Tác giả CN Cao Minh Châu
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Phục hồi chức năng : Dùng cho bác sĩ định hướng chuyên khoa / Cao Minh Châu chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 359tr. ; 19x27cm.
Tóm tắt Giáo trình này được chia làm 4 phần: khái niệm chung về khuyết tật và phục hồi chức năng; phục hồi chức năng cho một số dạng tật thường gặp; một số kỹ thuật lượng giá và thực hành phục hồi chức năng; mốt số quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng ở tuyến cơ sở.
Từ khóa tự do Khuyết tật
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng
Từ khóa tự do Vật lý trị liệu
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15790-9
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013425
002139
00495DBAB51-40B5-4E9E-B1E9-A9C92DEDBC11
005202205061606
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220506160733|znhutt
060 |aWB320|bCh125P
1001 |aCao Minh Châu
110 |aĐại học Y Hà Nội
24510|aPhục hồi chức năng : |bDùng cho bác sĩ định hướng chuyên khoa / |cCao Minh Châu chủ biên
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a359tr. ; |c19x27cm.
5202 |aGiáo trình này được chia làm 4 phần: khái niệm chung về khuyết tật và phục hồi chức năng; phục hồi chức năng cho một số dạng tật thường gặp; một số kỹ thuật lượng giá và thực hành phục hồi chức năng; mốt số quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng ở tuyến cơ sở.
653 |aKhuyết tật
653 |aPhục hồi chức năng
653 |aVật lý trị liệu
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15790-9
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15790 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 1
2 KM15791 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 2
3 KM15792 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 3
4 KM15793 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 4
5 KM15794 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 5
6 KM15795 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 6
7 KM15796 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 7
8 KM15797 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 8
9 KM15798 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 9
10 KM15799 Kho mở tầng 3 WB320 Ch125P Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment