Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WQ9 L105Y
Y học sinh sản đại cương :
NLM WQ9
Tác giả CN Vương Thị Ngọc Lan
Tác giả TT Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Y học sinh sản đại cương : Giáo trình dành cho chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa / Vương Thị Ngọc Lan, Âu Nhật Luân đồng chủ biên
Thông tin xuất bản TP.HCM. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 217tr. ; 19x16.5cm.
Tóm tắt Là giáo trình về y học sinh sản cho sinh viên y khoa, được biên soạn cập nhật về hoạt động hệ sinh sản nam và nữ, từ cấp độ phân tử, gen học, tế bào học, cho đến cấp độ cơ quan của hệ sinh sản, dưới sự điều phố hoạt động thống nhất với các hệ cơ quan khác trong cơ thể.
Từ khóa tự do Sản khoa
Từ khóa tự do Sinh sản
Từ khóa tự do Hệ sinh dục
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(6): KM15800-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013426
002131
004BE8497A0-4B14-4FC0-B8A6-48B1329CDC2E
005202205061630
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220506163046|znhutt
060 |aWQ9|bL105Y
100 |aVương Thị Ngọc Lan
110 |aĐại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
245 |aY học sinh sản đại cương : |bGiáo trình dành cho chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa / |cVương Thị Ngọc Lan, Âu Nhật Luân đồng chủ biên
260 |aTP.HCM. : |bY học, |c2020
300 |a217tr. ; |c19x16.5cm.
520 |aLà giáo trình về y học sinh sản cho sinh viên y khoa, được biên soạn cập nhật về hoạt động hệ sinh sản nam và nữ, từ cấp độ phân tử, gen học, tế bào học, cho đến cấp độ cơ quan của hệ sinh sản, dưới sự điều phố hoạt động thống nhất với các hệ cơ quan khác trong cơ thể.
653 |aSản khoa
653 |aSinh sản
653 |aHệ sinh dục
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(6): KM15800-5
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15800 Kho mở tầng 3 WQ9 L105Y Sách tham khảo 1
2 KM15801 Kho mở tầng 3 WQ9 L105Y Sách tham khảo 2
3 KM15802 Kho mở tầng 3 WQ9 L105Y Sách tham khảo 3
4 KM15803 Kho mở tầng 3 WQ9 L105Y Sách tham khảo 4
5 KM15804 Kho mở tầng 3 WQ9 L105Y Sách tham khảo 5
6 KM15805 Kho mở tầng 3 WQ9 L105Y Sách tham khảo 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment