Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
QV23 TH500T
Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) :
NLM QV23
Tác giả CN Thái Nguyễn Hùng Thu
Tác giả TT Trường Đại học Dược Hà Nội
Nhan đề Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) : Tài liệu đào tạo đại học và sau đại học / Thái Nguyễn Hùng Thu (cb); Lê Đình Chi
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2018
Mô tả vật lý 127tr. ; cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu các nội dung đại cương về quá trình hình thành và phát triển của các nguyên tắc thực hành tốt phòng thí nghiệm chủ yếu là GLP của OECD và ISO/IEC 17025; Giới thiệu những nội dung cơ bản của nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc; Giới thiệu tóm tắt các công việc cần thực hiện khi triển khai GLP.
Từ khóa tự do GLP
Từ khóa tự do Phòng thí nghiệm
Từ khóa tự do Thực hành
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM15837-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013432
002131
00402D81BF4-58EF-4A60-9913-F61104B418BA
005202205091455
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220509145534|zanhntt
060 |aQV23|bTH500T
100 |aThái Nguyễn Hùng Thu
110 |aTrường Đại học Dược Hà Nội
245 |aThực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) : |bTài liệu đào tạo đại học và sau đại học / |cThái Nguyễn Hùng Thu (cb); Lê Đình Chi
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2018
300 |a127tr. ; |ccm.
520 |aCuốn sách giới thiệu các nội dung đại cương về quá trình hình thành và phát triển của các nguyên tắc thực hành tốt phòng thí nghiệm chủ yếu là GLP của OECD và ISO/IEC 17025; Giới thiệu những nội dung cơ bản của nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc; Giới thiệu tóm tắt các công việc cần thực hiện khi triển khai GLP.
653 |aGLP
653 |aPhòng thí nghiệm
653 |aThực hành
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM15837-41
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15837 Kho mở tầng 3 QV23 TH500T Sách tham khảo 1
2 KM15838 Kho mở tầng 3 QV23 TH500T Sách tham khảo 2
3 KM15839 Kho mở tầng 3 QV23 TH500T Sách tham khảo 3
4 KM15840 Kho mở tầng 3 QV23 TH500T Sách tham khảo 4
5 KM15841 Kho mở tầng 3 QV23 TH500T Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment