Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WO700 T500C
Cấp cứu tai nạn thương tích :
NLM WO700
Tác giả CN Nguyễn Hữu Tú
Tác giả TT Bộ y tế - Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Cấp cứu tai nạn thương tích : Tài liệu dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa / Nguyễn Hữu Tú (cb); Nguyễn Đức Chính; Phạm Tuấn Cảnh;...
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2017
Mô tả vật lý 235tr. ; cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm các nội dung cơ bản về dịch tễ học tai nạn thương tích, các biện pháp phòng ngừa, các quy tắc xử trí và kỹ năng cấp cứu các loại tai nạn thương tích thường gặp trong đời sống.
Từ khóa tự do Cấp cứu
Từ khóa tự do Chấn thương
Từ khóa tự do Tai nạn thương tích
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15842-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013433
002131
004C7E9E566-935A-4618-B067-9D6E43A93A01
005202205091512
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220509151255|zanhntt
060 |aWO700|bT500C
100 |aNguyễn Hữu Tú
110 |aBộ y tế - Trường Đại học Y Hà Nội
245 |aCấp cứu tai nạn thương tích : |bTài liệu dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa / |cNguyễn Hữu Tú (cb); Nguyễn Đức Chính; Phạm Tuấn Cảnh;...
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2017
300 |a235tr. ; |ccm.
520 |aCuốn sách gồm các nội dung cơ bản về dịch tễ học tai nạn thương tích, các biện pháp phòng ngừa, các quy tắc xử trí và kỹ năng cấp cứu các loại tai nạn thương tích thường gặp trong đời sống.
653 |aCấp cứu
653 |aChấn thương
653 |aTai nạn thương tích
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15842-51
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15842 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 1
2 KM15843 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 2
3 KM15844 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 3
4 KM15845 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 4
5 KM15846 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 5
6 KM15847 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 6
7 KM15848 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 7
8 KM15849 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 8
9 KM15850 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 9
10 KM15851 Kho mở tầng 3 WO700 T500C Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment