Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
QW509 H401S
Sinh lý bệnh và miễn dịch : Phần sinh lý bệnh học :
NLM QW509
Tác giả CN Văn Đình Hoa
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch
Nhan đề Sinh lý bệnh và miễn dịch : Phần sinh lý bệnh học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Văn Đình Hoa; Nguyễn Ngọc Lanh (cb); Phan Thị Thu Anh;...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2020
Mô tả vật lý 275tr. ; cm.
Tùng thư Sinh lý bệnh miễn dịch
Từ khóa tự do Sinh lý bệnh học
Từ khóa tự do Rối loạn chuyển hóa
Từ khóa tự do Miễn dịch
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15852-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013434
002131
00475BB4182-D711-49E7-92E6-C6777FA611D1
005202205091525
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220509152527|zanhntt
060 |aQW509|bH401S
100 |aVăn Đình Hoa
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch
245 |aSinh lý bệnh và miễn dịch : Phần sinh lý bệnh học : |bSách đào tạo bác sĩ đa khoa / |cVăn Đình Hoa; Nguyễn Ngọc Lanh (cb); Phan Thị Thu Anh;...
250 |aTái bản lần thứ ba có sửa chữa
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2020
300 |a275tr. ; |ccm.
490 |aSinh lý bệnh miễn dịch
653 |aSinh lý bệnh học
653 |aRối loạn chuyển hóa
653 |aMiễn dịch
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15852-61
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15852 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 1 Hạn trả:06-06-2022
2 KM15853 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 2
3 KM15854 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 3
4 KM15855 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 4
5 KM15856 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 5
6 KM15857 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 6
7 KM15858 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 7
8 KM15859 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 8
9 KM15860 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 9
10 KM15861 Kho mở tầng 3 QW509 H401S Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment